TOPCLEAN

     HOME
     BEDRIJF
     TROEVEN
   Compleet aanbod
   HACCP-norm
   Deskundig advies

     SECTOREN
     PRODUCTEN
     MEXICAANSE GRIEP
     BESTELFORMULIER
     CONTACTHACCP-norm


Naamloze pagina
Wat houdt de HCCP norm in?

HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Points. Met HACCP worden (potentiële) gevaren met betrekking tot de voedselveiligheid op systematische wijze geïdentificeerd, geëvalueerd en beheerst in plaats van achteraf gecontroleerd. Want het is uiteraard beter te voorkomen dan te genezen.

Door risicovolle stappen in het productieproces te gaan bekijken en preventieve maatregelen te nemen, wordt het productieproces beheersbaar. Indien uw bedrijf de HACCP criteria goed naleeft ontvangt u een certificaat.

Om aan de HACCP normering te voldoen moet een bedrijf:

- zijn producten en productieprocessen goed in beeld hebben gebracht en hebben beschreven,
- alle mogelijke gevaren voor de voedselveiligheid i.v.m. zijn product en productieproces hebben onderzocht,
- daar waar nodig de nodige maatregelen hebebn getroffen om de voedselveiligheid van zijn producten en productieproces te kunnen garanderen (en deze voldoende hebben beschreven),
- extreem ontoelaatbare gevaren hebben vastgesteld en vastgelegd,
- met behulp van registraties die aantonen dat de productieprocessen en producten binnen deze norm blijven.

Hoe Top Clean Hygiëne producten u kunnen helpen aan de HACCP normering te voldoen.

De schoonmaakproducten van Top Clean Hygiëne (borstels, spatels, enz) zijn verkrijgbaar in 6 kleuren. Op die manier kunt u elke productiezone binnen uw bedrijf een kleurencode geven. Bijvoorbeeld:

- Slachthuis: u kunt een onderscheid maken tussen schoonmaakmateriaal bestemd voor de slachtplaats, gekoelde ruimten, de ruimte waar het vlees versneden wordt, de plaats waar het vlees verpakt wordt, ...
- Productielijnen: u kunt een onderscheid maken tussen schoonmaakmateriaal bestemd voor productielijn A, B, C, ...

Op die manier komt uw bedrijf een stap dichter bij het HACCP certificaat.

Alle Top Clean schoonmaakmaterialen zijn bovendien goedgekeurd voor gebruik in de voedselindustrie. Top Clean producten zijn conform de EC/EU richtlijn No 852/2004 betreffende "Equipment used in food preparations areas" en zijn bovendien goedgekeurd door de "American Food en Drug Administration" (FDA). Daarnaast zijn de borstelartikelen conform de richtlijnen van de "European Brush Federation" (FEIBP).